Tar in Linux - Tar GZ, Tar File, Tar Directory, dan Tar Compress Command Contoh

Adakah anda ingin menggabungkan sekumpulan fail dan direktori ke dalam satu fail? The tararahan dalam Linux adalah apa yang anda cari selama ini!

The tararahan digunakan untuk memampatkan sekumpulan fail ke dalam arkib. Perintah ini juga digunakan untuk mengekstrak, memelihara, atau mengubah arkib tar.

Arkib tar menggabungkan pelbagai fail dan / atau direktori menjadi satu fail. Arkib tar tidak semestinya dimampatkan tetapi boleh. Kebenaran disimpan dan menyokong banyak format pemampatan.

Ketahui cara menggunakan tardalam artikel ringkas ini.

Sintaks

tar [options] [archive-file] [file or directory to be archived]

Pilihan:

-c: Membuat arkib

-x: Mengeluarkan arkib

-f: membuat arkib dengan nama fail yang diberikan

-t: memaparkan atau menyenaraikan fail dalam fail yang diarkibkan

-u: arkib dan menambah fail arkib yang ada

-v: Memaparkan maklumat verbose

-A: Gabungkan fail arkib

-z: memampatkan fail tar menggunakan gzip

-j: memampatkan fail tar menggunakan bzip2

-W: Mengesahkan fail arkib

-r: mengemas kini atau menambah fail atau direktori dalam fail .tar yang sudah ada

Contoh Penggunaan

Ekstrak arkib:

tar xfv archive.tar

(Pilihan: x = ekstrak, f = fail, v = verbose)

Buat arkib dengan fail atau folder:

tar cfv archive.tar file1 file2 file3

(Pilihan: c = buat)

Buat arkib termampat:

tar cfzv archive.tar file1 file2 file3

(Pilihan: z = kompres dengan gzip)

Tunjukkan semua fail arkib:

tar tvf archive.tar

Buat arkib tanpa kompresi semua fail .txt dalam direktori semasa:

tar cfv archive.tar *.txt

Ekstrak fail dari gzip tar Archive archive.tar.gz:

tar xvzf archive.tar.gz

Buat fail arkib tar termampat menggunakan bzip2:

tar cvfj archive.tar.tbz example.cpp

(Pilihan: j = kompres dengan bzip2, saiz fail lebih kecil tetapi memerlukan masa lebih lama daripada -z)

Kemas kini fail tar yang ada dengan menambahkan fail todo.txt ke arkib:

tar rvf archive.tar todo.txt

(Pilihan: r = tambah fail)

Senaraikan kandungan fail tar:

tar tf file.tar

(Pilihan: t = paparan, f = fail)

Buat arkib direktori semasa yang dimampatkan tetapi tidak termasuk direktori tertentu:

tar --exclude='./folder' --exclude='./upload/folder2' cfzv archive.tar .("folder" dan "folder2" dikecualikan)