Animasi Sudut Dijelaskan dengan Contoh

Mengapa menggunakan Animasi?

Komponen web moden sering menggunakan animasi. Pembangun lengan Cascading Style-sheet (CSS) dengan alat untuk membuat animasi yang mengagumkan. Peralihan harta tanah, animasi bernama unik, bingkai utama pelbagai bahagian boleh dilakukan dengan CSS. Kemungkinan animasi tidak terhingga berkat CSS.

Dalam aplikasi web moden, animasi memusatkan perhatian pengguna. Animasi yang baik bertujuan untuk menuntun perhatian pengguna dengan cara yang memuaskan dan produktif. Animasi tidak boleh menjengkelkan pengguna.

Animasi memberikan maklum balas dalam bentuk pergerakan. Mereka menunjukkan kepada pengguna bahawa aplikasi tersebut secara aktif menangani permintaan mereka. Sesuatu yang semudah menekan butang atau pemuat ketika aplikasi mesti dimuat menarik perhatian pengguna.

Animasi terus berkembang semakin relevan dalam kes Angular. Google mengembangkan Angular sambil mempromosikan falsafah Reka Bentuk Bahan. Ini mendorong antara muka pengguna yang ringkas (UI) ditambah dengan maklum balas pengguna animasi. Ini menjadikan aplikasi web terasa agak hidup dan menyeronokkan untuk digunakan.

Komuniti Angular mengembangkan pustaka widget teras yang disebut Material2. Projek ini menambah pelbagai modul widget ke Angular. Sebilangan besar daripadanya mempunyai animasi. Untuk memahami cara kerjanya, artikel ini mengesyorkan mempelajari animasi CSS sebelum membaca.

Animasi sudut adalah versi rangka kerja dari apa yang disediakan CSS secara semula jadi. CSS adalah teknologi teras untuk animasi Angular yang berlaku dalam penyemak imbas web. CSS berada di luar ruang lingkup artikel ini. Sudah tiba masanya untuk menangani animasi Angular secara langsung.

Menyiapkan Animasi

Sebelum menghidupkan, yang BrowserAnimationsModulemesti dimasukkan ke dalam array import modul root. Ia tersedia dari @angular/platform-browser/animations. NgModule ini memastikan animasi berfungsi untuk platform yang diberikan. Artikel ini menganggap penyemak imbas web standard untuk setiap contoh.

Animasi sudut menyatakan dalam @Componentmetadata. @Componentmenghiasi kelas untuk membezakannya sebagai komponen untuk Sudut. Metadata-nya mengandungi konfigurasi komponen termasuk animations: []medan. Setiap elemen array dari medan ini mewakili pencetus animasi ( AnimationTriggerMetadata).

Animasi eksklusif untuk komponen hos mereka melalui metadata penghias. Animasi hanya boleh digunakan dalam templat komponen host. Animasi tidak mewarisi anak komponen. Terdapat jalan penyelesaian yang mudah untuk ini.

Anda selalu dapat membuat fail berasingan yang mengeksport array. Mana-mana kelas komponen boleh mengimport array itu dari bahagian atas fail hosnya. Token array yang diimport kemudian masuk ke metadata animasi komponen. Ulangi proses ini untuk komponen lain yang memerlukan susunan yang sama dalam metadata animasi mereka.

Proyeksi kandungan membolehkan anda menerapkan animasi ke DOM kandungan komponen A (Model Objek Dokumen). Komponen B membungkus kandungan ini DOM dapat memproyeksikan kandungannya ke dalam templatnya sendiri. Sebaik sahaja, animasi komponen A tidak boleh ditolak. Komponen B menggabungkan animasi A melalui unjuran kandungan.

OKEY. Anda tahu bagaimana mengatur animasi dan di mana untuk menyatakannya. Pelaksanaan adalah langkah seterusnya.

Kaedah Animasi

Animasi sudut menggunakan rangkaian kaedah panggilan yang boleh diimport dari @angular/animations. Setiap elemen @Componentarray animasi bermula sebagai kaedah tunggal. Argumennya terungkap sebagai urutan panggilan kaedah pesanan tinggi. Senarai berikut menunjukkan beberapa kaedah yang digunakan untuk membina animasi Angular.

 • trigger(selector: string, AnimationMetadata[])

kembali AnimationTriggerMetadata

 • state(data: string, AnimationStyleMetadata, options?: object)

kembali AnimationStateMetadata

 • style(CSSKeyValues: object)

kembali AnimationStyleMetadata

 • animate(timing: string|number, AnimationStyleMetadata|KeyframesMetadata)

kembali AnimationAnimateMetadata

 • transition(stateChange: string, AnimationMetadata|AnimationMetadata[], options?: object)

kembali AnimationTransitionMetadata

Walaupun sudah tentu ada lebih banyak kaedah untuk dipilih, lima kaedah ini menangani asasnya. Mencuba memahami kaedah teras ini sebagai senarai tidak banyak membantu. Penjelasan Bullet-by-bullet diikuti oleh contoh akan lebih masuk akal.

pencetus (pemilih: tali, AnimationMetadata [])

The trigger(...)Cara merangkumi satu unsur animasi dalam pelbagai animasi itu.

Argumen pertama kaedah selector: stringsepadan dengan [@selector]atribut anggota. Ia bertindak seperti arahan atribut dalam templat komponen. Ini pada dasarnya menghubungkan elemen animasi ke templat melalui pemilih atribut.

Argumen kedua adalah larik yang mengandungi senarai kaedah animasi yang berlaku. Yang trigger(...)menghalangnya sama sekali dalam pelbagai tunggal.

nyatakan (data: string, AnimationStyleMetadata, pilihan ?: objek)

The state(...)Cara mentakrifkan keadaan akhir animasi. Ia menerapkan senarai sifat CSS pada elemen sasaran setelah animasi berakhir. Ini supaya CSS elemen animasi sesuai dengan resolusi animasi.

Argumen pertama sepadan dengan nilai data yang terikat dengan pengikatan animasi. Artinya, nilai yang terikat [@selector]dalam templat sesuai dengan argumen pertama a state(...). Nilai data menentukan keadaan akhir. Perubahan nilai menentukan kaedah animasi (lihat transition(...)).

Argumen kedua menghoskan gaya CSS yang berlaku untuk elemen pasca-animasi. Gaya diserahkan dengan memanggil style(...)dan menyampaikan argumen gaya yang diinginkan sebagai objek.

Senarai pilihan merangkumi argumen ketiga. Pilihan lalai state(...)harus tetap tidak berubah kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

gaya (CSSKeyValues: objek)

Anda mungkin pernah melihat AnimationStyleMetadatabeberapa kali dalam senarai sebelumnya. The style(...)komponen mengembalikan jenis ini tepat metadata. Di mana sahaja gaya CSS berlaku, style(...)kaedah mesti digunakan. Objek yang mengandungi gaya CSS bermaksud argumennya.

Sudah tentu, gaya yang boleh digayakan dalam CSS dibawa ke style(...)kaedah Angular . Memang, tidak ada yang mustahil untuk CSS menjadi tiba-tiba mungkin dengan animasi Angular.

bernyawa (timing: string | number, AnimationStyleMetadata | AnimationKeyframesMetadata)

Yang animate(...)fungsi menerima ungkapan masa sebagai argumen pertama. Hujah, masa, dan / atau kelewatan animasi kaedah ini. Argumen ini menerima sama ada nombor atau ungkapan rentetan. Pemformatannya dijelaskan di sini.

Argumen kedua animate(...)adalah harta CSS yang menjamin animasi. Ini mengambil bentuk style(...)kaedah yang kembali AnimationStyleMetadata. Fikirkan animate(...)sebagai kaedah yang memulakan animasi.

Serangkaian kerangka utama juga dapat digunakan untuk argumen kedua. Kerangka utama adalah pilihan yang lebih maju yang dijelaskan oleh artikel ini di kemudian hari. Kerangka utama membezakan pelbagai bahagian animasi.

animate(...)mungkin tidak menerima hujah kedua. Dalam kes itu, waktu animasi kaedah hanya berlaku untuk CSS yang tercermin dalam state(...)metode tersebut. Perubahan harta benda dalam kaedah pencetus state(...)akan bernyawa.

peralihan (changExpr: string, AnimationMetadata | AnimationMetadata [], pilihan ?: objek)

animate(...)memulakan animasi sambil transition(...)menentukan animasi mana yang memulakan.

The first argument consists of a unique form of micro-syntax. It denotes a change in state (or change in data) taking place. The data bound to the template animation binding ([selector]="value") determines this expression. The upcoming section titled “Animation State” explains this concept a bit further.

The second argument of transition(...) comprises AnimationMetadata (returned by animate(...)). The argument accepts either an array of AnimationMetadata or a single instance.

The first argument’s value matches against the value of the data bound in the template ([selector]="value") . If a perfect match occurs, the argument evaluates successfully. The second argument then initiates an animation in response to the success of the first.

A list of options optionally occupies the third argument. The default transition(...) options should remain unchanged unless reasoned otherwise.

Animation Example

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; import { trigger, state, style, animate, transition } from '@angular/animations'; @Component({ selector: 'app-example', template: ` 

Click the button to change its color!

Toggle Me! // animation binding `, animations: [ // metadata array trigger('toggleClick', [ // trigger block state('true', style({ // final CSS following animation backgroundColor: 'green' })), state('false', style({ backgroundColor: 'red' })), transition('true => false', animate('1000ms linear')), // animation timing transition('false => true', animate('1000ms linear')) ]) ] // end of trigger block }) export class ExampleComponent { isGreen: string = 'true'; toggleIsCorrect() { this.isGreen = this.isGreen === 'true' ? 'false' : 'true'; // change in data-bound value } }

The above example performs a very simple color swap with each button click. Of course, the color transitions quickly in a linear fade as per animate('1000ms linear'). The animation binds to the button by matching the first argument of trigger(...) to the [@toggleClick] animation binding.

The binding binds to the value of isGreen from the component class. This value determines the resulting color as set by the two style(...) methods inside the trigger(...) block. The animation binding is one-way so that changes to isGreen in the component class notify the template binding. That is, the animation binding [@toggleClick].

The button element in the template also has a click event bound to it. Clicking the button causes isGreen to toggle values. This changes the component class data. The animation binding picks up on this and invokes its matching trigger(...) method. The trigger(...) lies within the animations array of the component’s metadata. Two things occur upon the trigger’s invocation.

The first occurrence concerns the two state(...) methods. The new value of isGreen matches against a state(...) method’s first argument. Once it matches, the CSS styles of style(...) apply to the final state of the animation binding’s host element. `The final state takes effect following all animation.

Now for the second occurrence. The data change that invoked the animation binding compares across the two transition(...) methods. One of them matches the change in data to their first argument. The first button click caused isGreen to go from ‘true’ to ‘false’ (‘true => false’). That means the first transition(...) method activates its second argument.

The animate(...) function corresponding the successfully evaluated transition(...) method initiates. This method sets the duration of the animated color fade along with the fade’s pacing. The animation executes and the button fades to red.

This process can happen any number of times following a button click. The backgroundColor of the button will cycle between green and red in a linear fade.

Animation State

The transition(...) micro-syntax is worth addressing in detail. Angular determines animations and their timing by evaluating this syntax. There exists the following state transitions. They model a changes in data bound to an animation binding.

 • ‘someValue’ => ‘anotherValue’

An animation trigger where the bound data changes from ‘someValue’ to ‘anotherValue’.

 • ‘anotherValue’ => ‘someValue’

An animation trigger where the bound data changes from ‘anotherValue’ to ‘someValue’.

 • ‘someValue’ ‘anotherValue’

Data changes from ‘someValue` to ‘anotherValue’ or vice versa.

There also exists void and * states. void indicates that the component is either entering or leaving the DOM. This is perfect for entry and exit animations.

 • ‘someValue’ => void : host component of bound data is leaving the DOM
 • void => ‘someValue’ : host component of bound data is entering the DOM

* denotes a wildcard state. Wildcard states can interpret to “any state”. This includes void plus any other change to the bound data.

Keyframes

This article touched on the basics for animating Angular applications. Advanced animation techniques exist alongside these basics. Grouping together keyframes is one such technique. Its inspired from the @keyframes CSS rule. If you have worked with CSS @keyframes, you already understand how keyframes in Angular work. It becomes just a matter of syntax

The keyframes(...) method imports from @angular/animations. It passes into the second argument of animate(...) instead of the typical AnimationStyleMetadata. The keyframes(...) method accepts one argument as an array of AnimationStyleMetadata. This can also be referred to as an array of style(...) methods.

Each keyframe of the animation goes inside the keyframes(...) array. These keyframe elements are style(...) methods supporting the offset property. offset indicates a point in the animation’s duration where its accompanying style properties should apply. Its value spans from 0 (animation start) to 1 (animation end).

import { Component } from '@angular/core'; import { trigger, state, style, animate, transition, keyframes } from '@angular/animations'; @Component({ selector: 'app-example', styles: [ `.ball { position: relative; background-color: black; border-radius: 50%; top: 200px; height: 25px; width: 25px; }` ], template: ` 

Arcing Ball Animation

Arc the Ball! `, animations: [ trigger('animateArc', [ state('true', style({ left: '400px', top: '200px' })), state('false', style({ left: '0', top: '200px' })), transition('false => true', animate('1000ms linear', keyframes([ style({ left: '0', top: '200px', offset: 0 }), style({ left: '200px', top: '100px', offset: 0.50 }), style({ left: '400px', top: '200px', offset: 1 }) ]))), transition('true => false', animate('1000ms linear', keyframes([ style({ left: '400px', top: '200px', offset: 0 }), style({ left: '200px', top: '100px', offset: 0.50 }), style({ left: '0', top: '200px', offset: 1 }) ]))) ]) ] }) export class ExampleComponent { arc: string = 'false'; toggleBounce(){ this.arc = this.arc === 'false' ? 'true' : 'false'; } }

The main difference of the above example compared to the other example is the second argument of animate(...). It now contains a keyframes(...) method hosting an array of animation keyframes. While the animation itself is also different, the technique to animate is similar.

Clicking the button causes the button to arc across the screen. The arc moves as per the keyframes(...) method’s array elements (keyframes). At the animation’s mid-point (offset: 0.50), the ball changes trajectory. It descends to its original height as it continues across the screen. Clicking the button again reverses the animation.

left and top are animatable properties after setting position: relative; for the element. The transform property can perform similar movement-based animations. transform is an expansive yet fully animatable property.

Any number of keyframes can existing between offset 0 and 1. Intricate animation sequences take the form of keyframes. They are one of many advanced techniques in Angular animations.

Animations With Host Binding

You will undoubtedly come across the situation where you want to attach an animation to the HTML element of a component itself, instead of an element in the component’s template. This requires a little more effort since you can’t just go into the template HTML and attach the animation there. Instead, you’ll have to import HostBinding and utilize that.

The minimal code for this scenario is shown below. I’ll re-use the same animation condition for the code above for consistency and I don’t show any of the actual animation code since you can easily find that above.

import { Component, HostBinding } from '@angular/core'; @Component({ ... }) export class ExampleComponent { @HostBinding('@animateArc') get arcAnimation() { return this.arc; } }

The idea behind animating the host component is pretty much the same as animating a element from the template with the only difference being your lack of access to the element you are animating. You still have to pass the name of the animation (@animateArc) when declaring the HostBinding and you still have to return the current state of the animation (this.arc). The name of the function doesn’t actual matter, so arcAnimation could have been changed to anything, as long as it doesn’t clash with existing property names on the component, and it would work perfectly fine.

Conclusion

This covers the basics of animating with Angular. Angular makes setting up animations very easy using the Angular CLI. Getting started with your first animation only requires a single component class. Remember, animations scope to the component’s template. Export your transitions array from a separate file if you plan to use it across multiple components.

Every animation utility/method exports from @angular/animations. They all work together to provide a robust system of animation inspired from CSS. There are more methods beyond what this article could cover.

Now that you know the basics, feel free to explore the links below for more on Angular animations.

More info on Angular Animations:

 • Angular Documentation
 • How to use animation with Angular 6