Entiti HTML - Senarai Ruang HTML dan Simbol HTML lain dan Kod Watak Khas

Sebilangan besar watak ASCII mempunyai kod khas yang boleh anda gunakan dalam HTML untuk menjadikan watak itu muncul dengan pasti.

Entiti HTML ini sangat berguna untuk, katakanlah, memasukkan ruang kosong secara manual ke dalam HTML anda.

Setiap kod ini bermula dengan ampersand dan diakhiri dengan titik koma.

Anda boleh menggunakannya di mana sahaja dalam HTML anda untuk mencipta watak dengan pasti. Ia mesti menghasilkan yang sama tanpa mengira bahasa mana penyemak imbas pengguna anda ditetapkan.

Sebilangan simbol ini mempunyai kod yang lebih senang diingat. Contohnya, watak mata wang Euro (€) adalah

Sekiranya mungkin, saya telah menggunakan kod yang lebih mudah diingat ini dan bukannya kod numeriknya.

Cara Menggunakan kod watak ruang kosong

Contohnya, jika anda ingin memasukkan watak ruang kosong, anda boleh melakukan perkara seperti ini:

Superpower: listening

Anda bahkan boleh memasukkan beberapa perkara berturut-turut untuk membuat pad teks yang membuat perubahan:

Superpower:   listening

Cara Membuat Talian Baru di HMTL menggunakan kod watak barisan baru

Sekiranya anda mahu memaksa barisan baru:

This is paragraph text and woops there is a new line.

Dan ya, anda juga boleh menggunakan beberapa dari belakang ke belakang:

This is paragraph text and woops there are several new lines.

Senarai Lengkap Kod Perwatakan Entiti HTML yang Biasa Digunakan

Berikut adalah jadual berformat ASCII yang bagus dari simbol dan watak yang paling biasa digunakan. Saya mengambil masa agak lama untuk mengumpulkan semua ini agar mereka kelihatan baik.

Sebagai pembangun, ketika saya mencari kod-kod ini, saya sering mendapat hasil berdasarkan gambar. Ini tidak dapat diakses oleh orang kurang upaya penglihatan, dan menyukarkan semua orang untuk menyalin-menyisipkan kodnya.

Oleh itu, jika anda menganggap ini berguna, sila pautkan dan kongsikan kepada rakan anda agar lebih ramai orang dapat memanfaatkannya. ?

 +----------+--------+-----------------------------+ | &code | symbol | description | +----------+--------+-----------------------------+ | ! | ! | exclamation point | | " | " | double quotation mark | | # | # | hash symbol (octothorpe) | | $ | $ | dollar sign | | % | % | percentate sign | | & | & | ampersand | | ' | ' | apostrophe | | ( | ( | left parenthesis | | ) | ) | right parenthesis | | * | * | asterisk | | + | + | plus sign | | , | , | comma | | - | - | hyphen | | . | . | period | | / | / | forward slash | | 0 | 0 | the number 0 | | 1 | 1 | the number 1 | | 2 | 2 | the number 2 | | 3 | 3 | the number 3 | | 4 | 4 | the number 4 | | 5 | 5 | the number 5 | | 6 | 6 | the number 6 | | 7 | 7 | the number 7 | | 8 | 8 | the number 8 | | 9 | 9 | the number 9 | | : | : | colon | | ; | ; | semicolon | | < |  | greater-than symbol | | ? | ? | question mark | | @ | @ | at symbol | | A | A | uppercase A | | B | B | uppercase B | | C | C | uppercase C | | D | D | uppercase D | | E | E | uppercase E | | F | F | uppercase F | | G | G | uppercase G | | H | H | uppercase H | | I | I | uppercase I | | J | J | uppercase J | | K | K | uppercase K | | L | L | uppercase L | | M | M | uppercase M | | N | N | uppercase N | | O | O | uppercase O | | P | P | uppercase P | | Q | Q | uppercase Q | | R | R | uppercase R | | S | S | uppercase S | | T | T | uppercase T | | U | U | uppercase U | | V | V | uppercase V | | W | W | uppercase W | | X | X | uppercase X | | Y | Y | uppercase Y | | Z | Z | uppercase Z | | [ | [ | left square bracket | | \ | \ | backslash | | ] | ] | right square bracket | | ^ | ^ | caret | | _ | _ | underscore | | ` | ` | backtick | | a | a | lowercase a | | b | b | lowercase b | | c | c | lowercase c | | d | d | lowercase d | | e | e | lowercase e | | f | f | lowercase f | | g | g | lowercase g | | h | h | lowercase h | | i | i | lowercase i | | j | j | lowercase j | | k | k | lowercase k | | l | l | lowercase l | | m | m | lowercase m | | n | n | lowercase n | | o | o | lowercase o | | p | p | lowercase p | | q | q | lowercase q | | r | r | lowercase r | | s | s | lowercase s | | t | t | lowercase t | | u | u | lowercase u | | v | v | lowercase v | | w | w | lowercase w | | x | x | lowercase x | | y | y | lowercase y | | z | z | lowercase z | |     | right curly brace | | ~ | ~ | tilde | | ← | ← | left arrow | | ↑ | ↑ | up arrow | | → | → | right arrow | | ↓ | ↓ | down arrow | | ↔ | ↔ | left-right arrow | | ⇐ | ⇐ | left double arrow | | ⇑ | ⇑ | up double arrow | | ⇒ | ⇒ | right double arrow | | ⇓ | ⇓ | down double arrow | | ⇔ | ⇔ | left-right double arrow | | ‘ | ‘ | left single smart quote | | ’ | ’ | right single smart quote | | “ | “ | left double smart quote | | ” | ” | right double smart quote | | ‚ | ‚ | single low quotation mark | | „ | „ | double low quotation mark | | – | - | en dash | | — | – | em dash | |   | | nonbreaking space | | ¡ | ¡ | inverted exclamation mark | | § | § | section sign (used in law) | | ¦ | ¦ | broken vertical bar | | © | © | copyright symbol | | ® | ® | registered trademark symbol | | ™ | ™ | trademark sign | | ¢ | ¢ | cent sign | | £ | £ | Pound Sterling sign | | ¥ | ¥ | Yen sign | | € | € | Euro sign | | ± | ± | plus-or-minus sign | | µ | µ | micro symbol (mu) | | &183; | · | middle dot character | | ° | ° | degree sign | | ¹ | ¹ | superscript one | | ² | ² | superscript two (squared) | | ³ | ³ | superscript three (cubed) | | ¶ | ¶ | paragraph sign | | · | · | middle dot | | ¼ | ¼ | one quarter fraction | | ½ | ½ | one half fraction | | ¾ | ¾ | three quarters fraction | | ¿ | ¿ | inverted question mark | | † | † | dagger | | ‡ | ‡ | double dagger | | • | • | bullet | | … | … | ellipsis (three dots) | +----------+--------+-----------------------------+