Penentu Format dalam C

Penentu format menentukan jenis data yang akan dicetak pada output standard. Anda perlu menggunakan penentu format sama ada anda mencetak output berformat printf()atau menerima input dengan scanf().

Beberapa% penentu yang boleh anda gunakan dalam ANSI C adalah seperti berikut:

Penentu Digunakan untuk
% c watak tunggal
% s tali
% hai pendek (ditandatangani)
% hu pendek (tidak ditandatangani)
% Lf panjang berganda
% n tidak mencetak apa-apa
% d bilangan bulat perpuluhan (mengandaikan asas 10)
% i bilangan bulat perpuluhan (mengesan asas secara automatik)
% o bilangan bulat oktal (asas 8)
% x integer heksadesimal (asas 16)
% p alamat (atau penunjuk)
% f nombor titik terapung untuk apungan
% u perpuluhan int tidak bertanda
% e nombor titik terapung dalam notasi saintifik
% E nombor titik terapung dalam notasi saintifik
%% Simbol

Contoh:

%c penentu format watak tunggal:

#include  int main() { char first_ch = 'f'; printf("%c\n", first_ch); return 0; } 

Pengeluaran:

f

%s penentu format rentetan:

#include  int main() { char str[] = "freeCodeCamp"; printf("%s\n", str); return 0; } 

Pengeluaran:

freeCodeCamp

Input watak dengan %cpenentu format:

#include  int main() { char user_ch; scanf("%c", &user_ch); // user inputs Y printf("%c\n", user_ch); return 0; } 

Pengeluaran:

Y

Input rentetan dengan %spenentu format:

#include  int main() { char user_str[20]; scanf("%s", user_str); // user inputs fCC printf("%s\n", user_str); return 0; } 

Pengeluaran:

fCC

%ddan %ipenentu format integer perpuluhan:

#include  int main() { int found = 2015, curr = 2020; printf("%d\n", found); printf("%i\n", curr); return 0; } 

Pengeluaran:

2015 2020

%fdan %epenentu format nombor titik terapung:

#include  int main() { float num = 19.99; printf("%f\n", num); printf("%e\n", num); return 0; }

Pengeluaran:

19.990000 1.999000e+01

%o penentu format bilangan bulat oktal:

#include  int main() { int num = 31; printf("%o\n", num); return 0; }

Pengeluaran:

37

%x penentu format bilangan bulat heksadesimal:

#include  int main() { int c = 28; printf("%x\n", c); return 0; } 

Pengeluaran:

1c