Kaedah Nombor Ruby dan Operasi Nombor (dengan Contoh)

Kaedah nombor dalam Ruby

Ruby menyediakan pelbagai kaedah terbina dalam yang mungkin anda gunakan pada nombor. Berikut adalah senarai kaedah integer dan apungan yang tidak lengkap.

Walaupun:

Gunakan .even?untuk memeriksa sama ada bilangan bulat sama atau tidak . Mengembalikan a trueatau falseboolean .

 15.even? #=> false 4.even? #=> true

Ganjil:

Gunakan .odd?untuk memeriksa sama ada bilangan bulat itu ganjil atau tidak . Mengembalikan a trueatau falseboolean .

 15.odd? #=> true 4.odd? #=> false

Siling:

The .ceilkaedah pusingan terapung sehingga ke nombor yang terdekat. Mengembalikan integer .

 8.3.ceil #=> 9 6.7.ceil #=> 7

Lantai:

The .floorkaedah pusingan terapung ke bawah ke nombor yang terdekat. Mengembalikan integer .

 8.3.floor #=> 8 6.7.floor #=> 6

Seterusnya:

Gunakan .nextuntuk mengembalikan bilangan bulat berikutnya .

 15.next #=> 16 2.next #=> 3 -4.next #=> -3

Pred:

Gunakan .preduntuk mengembalikan bilangan bulat sebelumnya .

 15.pred #=> 14 2.pred #=> 1 (-4).pred #=> -5

Menjalin:

Menggunakan .to_spada nombor (bilangan bulat , terapung , dll.) Mengembalikan rentetan nombor itu.

 15.to_s #=> "15" 3.4.to_s #=> "3.4"

Penyebut Biasa Paling Hebat:

The .gcdCara menyediakan pembahagi terbesar biasa (sentiasa positif) bagi dua nombor. Mengembalikan integer .

 15.gcd(5) #=> 5 3.gcd(-7) #=> 1

Pusingan:

Gunakan .rounduntuk mengembalikan bilangan bulat atau pelampung bulat .

 1.round #=> 1 1.round(2) #=> 1.0 15.round(-1) #=> 20

Masa:

Gunakan .timesuntuk mengulangi masa blok yang diberikan int.

 5.times do |i| print i, " " end #=> 0 1 2 3 4

Operasi matematik di Ruby

Di Ruby, anda boleh melakukan semua operasi matematik standard pada nombor, termasuk: penambahan +, pengurangan -, pendaraban *, pembahagian /, mencari baki %, dan bekerja dengan eksponen **.

Tambahan:

Nombor boleh ditambah bersama menggunakan +operator.

15 + 25 #=> 40

Pengurangan:

Nombor boleh dikurangkan antara satu sama lain menggunakan -operator.

25 - 15 #=> 10

Pendaraban:

Nombor boleh digandakan bersama menggunakan *operator.

10 * 5 #=> 50

Bahagian:

Nombor boleh dibahagi satu sama lain menggunakan /operator.

10 / 5 #=> 2

Kekurangan:

Sisa boleh didapati menggunakan %pengendali modulus .

10 % 3 #=> 1 # because the remainder of 10/3 is 1

Eksponen:

Eksponen dapat dikira menggunakan **operator.

2 ** 3 #=> 8 # because 2 to the third power, or 2 * 2 * 2 = 8